Naše storitve 

Nudimo indvidiualne logopedske obravnave za otroke, mladostnike in odrasle.

Za otroke in mladostnike

Zgodnja komunikacija

Če ima vaš otrok težave z veščinami zgodnje komunikacije, sta smiselna čimprejšnji logopedski pregled in svetovanje.

Artikulacijske težave

Ne glede na to, ali ima težave z izgovorjavo otrok ali odrasla oseba, je mogoča učinkovita logopedska obravnava.

Bralne in napisovalne težave

Omogočamo kvalitetne obravnave otrok s specifičnimi učnimi primanjkljaji. 

Svetovanje staršem in svojcem

Razvoj in rehabilitacije jezika, govora in komunikacije sta včasih dolgotrajna procesa, zato vam nudimo dodatna svetovanja in podporo.

Zatikanje

Če ima vaš otrok težave z zatikanjem, sta potrebna čimprejšnji pregled in vključitev v logopedsko obravnavo. Nudimo tudi psihološko obravnavo.

Glasovne motnje

Glas lahko zaradi različnih vzrokov postane hripav ali spremenjen. Nudimo diagnostiko in terapijo glasovnih motenj otrok in mladostnikov.

Psihološka obravnava

S psihologinjo lahko opravite svetovanja in razgovor kadarkoli v procesu obravnav

Diagnoza in zdravljenje odraslih

Obravnava nevroloških motenj govora

Specialistka klinične logopedije se ukvarja z afazijo, dizartrijo, dispraksijami in disfagijo

Glasovne motnje

Glas lahko zaradi različnih vzrokov postane hripav ali spremenjen. Nudimo diagnostiko in terapijo glasovnih motenj odraslih.

Cenik

naša ambulanta je samoplačniška

Diagnostika

1:00h

90 EUR

Obravnava

1:00h

60 EUR

Obravnava

0:45h

50 EUR

Klinična obravnava

1:00h

60 EUR

Izboljšajte svoj govor

 — 041 792 924 —

Logopedi.si

Our team is here to help you and your family overcome any and all speech difficulties and allow you to enjoy life uninterrupted

Home

About Us

Services

Make a Reservation

Contact